2469,2466,2463,2416,1325,1324,1323,1310

Situat més a occident del Pirineu gironí, i envoltat pels municipis de Ger, en la part oriental i l’únic pertanyent a la Baixa Cerdanya gironina, ja que els dos restants són, Bellver de Cerdanya i Lles de Cerdanya que formen part de la província de Lleida.

Per la part nord del municipi i amb una longitud d’uns tres quilòmetres fa frontera amb França, i concretament amb la comarca de l’Alta Cerdanya a la Catalunya Nord. Meranges només està comunicada per carretera amb la GIV-4031 que va de Ger fins arribar directament a Meranges amb un recorregut de deu quilòmetres. També hi ha una carretera la GIV-4032 que continua com a pista forestal pavimentada, però estreta que va des d’Olopte, un veïnat d’Isòvol, fins enllaçar amb la GIV-4031.

Els primers documents que fan referència a aquesta població són del segle IX-X, on hi figuren amb noms com “meranicos”,”maranicos” i “meranegas”, tots derivats del llatí. Com altres municipis i pobles d’aquesta part de la Cerdanya, passaria al llarg de la seva història per diferents mans i jurisdiccions feudals i eclesiàstiques, fins que es va integrar-se en el segle XV a la corona d’Aragó.

E municipi d’una superfície 37,3 km2 és molt muntanyós que va a cotes dels 1.500 metres en el Serrat de la Ginebreda a pic com la Carbassa de 2.738 metres, Bony del Manyer de 2,788 metres, Tosseta de l’Esquella a 2.869 metres o el de Puigpedrós de 2.914 metres que és el més alt del municipi, una punta on incideixen els municipis de Meranges, Ger i Guils de Cerdanya, aquest últim seguint una franja d’estranya forma longitudinal.

La seva orografia abrupta i a la carena pirenaica, fa que tinguin molt riquesa fluvial i aigües estanques com els estanys, on n’hi ha més de vuit, on els més coneguts són l’estany de Malniu, l’Estany Sec, l’Estany Llarg, l’Estany del Minyons o l’Estany dels Aparellats entre d’altres.

L’afluent més important és el riu Duran que és el responsable de anar recollint les aigües dels múltiples torrents i rieres del municipi, com el Rec del Torer, Rec de Foguerades, Torrent del Prat Nou, Torrent dels Forcats o el Rec de la Creu. El riu Duran vessa les seves aigües directament al riu Segre, en els límits entre els municipi d’Isòvol i el de Bellver de Cerdanya.

El territori apart del propi nucli de Meranges, només té un altre veïnat, que és el de Girul, situat a un quilòmetre passat el poble de Meranges. Després en la part nord del territori, disposa de dos refugis de muntanya; el de Malniu i el Joaquim Folch; el primer situat a prop de l’Estany Sec a uns 2.100 metres d’altitud i, el segon en la zona dels Engorgs a 2.400 metres, i a prop del Puigpedrós.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>